Интегрированная система менеджмента | Су Ресурстары Маркетинг (СРМ)
русский / қазақ
"Су ресурстары - Маркетинг" ЖШС-і
+7 (7252) 321-275Жедел желі+7 (7252) 321-274Диспетчерлік қызмет

«СУ РЕСУРСТАРЫ-МАРКЕТИНГ» ЖШС-ң БІРІКТІРІЛГЕН МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ САЛАСЫНДАҒЫ САЯСАТЫ

«Су ресурстары-Маркетинг» ЖШС-нің осы біріктірілген менеджмент саясатында өндірістік процестерді орындау, экологиялық аспектілерді басқару, денсаулық және кәсіби қауіпсіздік кезіндегі тәуекелдерді басқару кезінде біріктірілген менеджмент жүйесін қолдану саласындағы қызметтерді үнемі жақсарту және тәуекел-менеджмент принциптерін қолдану жөнінде баяндайды:

- суды өндіру, залалсыздандыру мен тұтынушыларға дейін жеткізу және шайынды суларды бұру мен тазарту бойынша қызметтерді басқару бойынша қызметтер.

Өндіріс кезеңінде қолданылатын барлық процестер, ғимараттар мен құрылыстар, қондырғылар біріктірілген менеджмент жүйесін қолданудың шекарасы болып табылады.

Осы саясат, біріктірілген менеджмент жүйесінің аумағы мен шекарасы ұйымдастырушылық ортаның, мүдделі тараптардың талаптары мен үміті, сондай-ақ Серіктестіктің дамуының стратегиялық бағыты есебімен анықталған.

Жоғарғы Басшылық баяндайды:
- өз тұтынушыларының қанағаттану деңгейін үнемі жоғарылатуға ұмтылу;
- өз қызметіне сәйкестікке ұмтылу, экологиялық аспектілерді, заңнамалық және өзіне алған өзге міндеттерінде қызметкерлердің қауіпсіздігі мен денсаулығы үшін тәуекелдерді басқару;
- біріктірілген менеджмент жүйесін үнемі жақсартуды қамтамасыз ету;
- қоршаған ортаға әсерін үнемі төмендету, Серіктестік қызметінің экологиялық көрсеткіштерін жақсарту;
- құбыр жүйесінің істен шығуымен байланысты апатты жағдайлардың салдырын төмендетуге ұмтылу;
- өндірісте жазатайым жағдайлардың, кәсіби аурулардың орын алуына жол бермеуге ұмтылу;
-менеджмент сапасы, (МС ИСО 9001:2015), экологиялық менеджмент (МС ИСО 14001:2015), денсаулық және еңбекті қорғаудың менеджмент жүйесінің (OHSAS 18001:2007) тәуекелдерін басқару;
- еңбекті қорғаумен байланысты сұрақтарды шешуде қызметкерлерді тарту және қатыстыру.

Саясат мақсаттарды белгілеу үшін негіз болып табылады. Жоғарғы Басшылық мақсаттардың орындалуына қажетті ресурстармен, заманауи қондырғылармен және технологиялармен, озық тәжірибемен қамтамасыз етуді өз міндетіне алады.

Осы Саясат «Су ресурстары-Маркетинг» ЖШС-нің Жоғарғы Басшылығымен қабылданды және суды өндіру, залалсыздандыру және тасымалдау, шайынды суларды бұру мен тазарту бойынша қызметтерді басқаруға әрекеттенген Серіктестіктің әрбір қызметкерінің түсінігіне жеткізілді.

Біріктірілген менеджмент жүйесі барлық мүдделі тараптарға қолжетімді. «Су ресурстары-Маркетинг» ЖШС-нің Жоғарғы Басшылығы қоғамдық өмір, нарық, саяси және экологиялық саясаттың қалыптасқан шындығы есепке алу мақсатында осы Саясатты мерзімді, үш жылда жаңартуды өз міндетіне алады.

«Су ресурстары-Маркетинг» ЖШС-нің
бас директоры М.УрмановСАПАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ

     2018 жылы өте маңызды оқиға болды – «Су ресурстары-Маркетинг» ЖШС-і ИСО 9001:2015 (сапа менеджменті жүйесі) және ИСО 14001:2015 (экологиялық менеджмент жүйесі) халықаралық стандарттарына сәйкестік сертификатын алды, сондай-ақ OHSAS 18001:2007 халықаралық стандартына сәйкестік сертификаты жаңартылды. Бұл оқиға алдында кәсіпорында енгізілген менеджмент жүйесінің халықаралық стандарттарын стандарттардың жаңа нұсқаларына көшіру бойынша үлкен жұмыс жүргізілді.

     Енді басқару жүйесінің барлық стандарттары бірыңғай құрылымға келтірілген.

     ИСО 9001: 2015 халықаралық стандартының жаңа нұсқасы бұрынғы нұсқадан айтарлықтай ерекшеленеді.

     ISO 9001: 2015 стандартының негізгі жаңалықтарының бірі – бұл «оның ниеті мен стратегиялық бағытына қатысты және оның СМЖ белгіленген нәтижелеріне жету қабілетіне әсер ететін сыртқы және ішкі факторларды анықтау», яғни ұйымның ортасын (контекст) анықтау талабы. Бұдан басқа, мүдделі тараптардың: меншік иелері мен инвесторлардың, жұртшылық пен мемлекеттік билік органдарының, жеткізушілер мен серіктестердің, тұтынушылар мен қызметкерлердің қажеттіліктері мен үміттерін түсіну қажет. Компания менеджерлерінің арнайы құрылған командасы «Су ресурстары-Маркетинг» ЖШС-нің ұйымдастыру ортасын жасап, мүдделі тараптардың қажеттілігі мен үміттерін анықтады.

     ISO 9001:2015 келесі талабы-тәуекелге бағытталған тәсіл. Бұл кезеңде мүдделі тараптардың ортасы мен талаптарын ескере отырып, тәуекелдер мен мүмкіндіктері айқындалады. «Су ресурстары-Маркетинг» ЖШС-де негізгі бизнес-үдерістер, осы үдерістердің нәтижелілік көрсеткіштері және оларды бағалау өлшемдері анықталған. Процес басшылары өзінің ведомстволық бағынысты процестері бойынша тәуекелдерді анықтады, оларды азайту мақсатында тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар әзірленді.

     ISO 9001:2015 жоғары басшылықтың көшбасшылығына ерекше назар аударылды. Стандарттың 5 тармағына сәйкес «басшылық өзінің көшбасшылық және СМЖ-ға қатысты адалдығын көрсетуі тиіс». 2015 жылы «Су ресурстары-Маркетинг " ЖШС-нің бірінші басшысы А.О.Орманның бастамасымен кәсіпорында тәуекел-менеджментін енгізу бойынша пилоттық жоба жүзеге асырылды. Осы жұмыстың нәтижесінде және осы күнге дейін серіктестікте тәуекелге бағытталған ойлау негізінде проблемалық мәселелерді шешу бойынша жыл сайын жоспарлар әзірленуде.

     ISO 9001:2015 көшу кезінде назар аударылған тағы бір аспект-бұл қызметкердің құзыреттілігі. Егер бұрын біліктілікті арттыру, білім беру туралы көбірек айтатын болсақ, жаңа стандартта білімді тәжірибеде қолдана білуге баса назар аударылған. Осыған байланысты лауазымдық нұсқаудың өзектілігі маңызды, егер онда қызметкердің рөлі, қызметі және оның біліміне қойылатын талаптар көрсетілсе, құзыреттілікті анықтау міндеті жеңілдетіледі. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін 2018 жылы «Су ресурстары-Маркетинг" ЖШС-де лауазымдық нұсқаулықтар мен серіктестіктің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелер өзектілендірілді.

     Әрине, менеджмент жүйесін жетілдіру бойынша әлі де көп жұмыстар алда тұр, бірақ ИСО 9001:2015 қолдану тұтынушылардың жоғары сапалы қызметтерді алатынына кепілдік беретіндігін нақты айтуға болады.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ

     ISO 14001 енгізілген өзгерістер экологиялық менеджмент жүйесі соншалықты маңызды емес, өйткені оның құрылымы мен бұрынғы нұсқадағы талаптары 2015 жылдың барлық менеджмент жүйелеріне қойылатын жаңа талаптарға сәйкес келеді. Ұйымның контексті бойынша құжатталған ақпаратты, мүдделі тараптардың қажеттіліктері мен күтулерін әзірлеу ұйымдастырылған. Әсіресе, бизнес-үдерістерге экологиялық менеджмент жүйесін енгізу талаптары туралы атап өткен жөн. Бұл бағытта компания «жасыл» өндірісті сарқынды суларды тазарту процесіне енгізді. Біздің мақтанышымыз тазалау құрылыстарында алдағы уақытта қалдықсыз өндіріске арналған жауын-шашын өңдеу есебінен жылу, энергия және биогаз өндіруге мүмкіндік беретін еуропалық үлгідегі жаңа биогаз қондырғысын іске қосу болып табылады.

ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУДЫҢ МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ

     Кәсіпорын енгізілген OHSAS 18001: 2007 халықаралық стандартқа (кәсіби қауіпсіздік және денсаулық менеджменті жүйесі) сәйкестігін тағы да растады. 2018 жылғы ресертификациялық аудит кәсіпорында қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі мен денсаулығын қорғау бойынша жұмыс тиімді екенін көрсетті, сонымен қатар «Су ресурстары-Маркетинг» ЖШС-нің жоспарында ИСО 45001:2018 «Денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі менеджменті жүйесі» жаңа стандартына бірқалыпты көшу қарастырылған. Бұл стандарт 2015 жылдың нұсқасының СМЖ және экологиялық менеджмент жүйесінің халықаралық стандарттарымен бірыңғай құрылымға ие, сондай-ақ денсаулықты қорғау мен еңбек қауіпсіздігін бизнес-үдерістерге интеграциялау бойынша талаптарды қамтиды, тәуекелдерді ғана емес, сонымен қатар мүдделі тараптардың пікірлерін де қарастырады.

«Су ресурстары-Маркетинг»,
Қазақстан Республикасы,
160013, Шымкент қаласы,
Ғ.Орманов көшесі, 17
Хат жазу
Орталық диспетчерлік қызмет: 321-274, 323-574
Жедел желі: 321-275
Тұрғындардың су балансы инспекциясы: 321-180
Су есептегіш шеберханасы: 373-362, 375-457
Факс: 322-544
Телефон коды: 8 (7252)
Қабылдау: 31-11-94, 32-60-09, 31-11-95
Facebook: Су ресурстары-Маркетинг
whatsapp: 8-708-110-21-21
жаңа технологиялар мен инвестициялар Жаңа технологиялар Инвестициялар Біздің техника
© Барлық құқықтары «Су ресурстары-Маркетинг» ЖШС-не қарасты
Дизайн және әзірлеу ТОО "LiO Programs" 2020
    
жоғары